Báo giá Traffic

Tìm kiếm


Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Create Gologin Profile Tool

 • Chia sẻ:

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt công cụ tạo Profile Gologin offline phiên bản mới nhất, Create Gologin Profile Tool giúp bạn tạo trình duyệt Antidetec từ Gologin một cách miễn phí và nhanh chóng

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Create Gologin Profile Tool

Công cụ tạo Profile Gologin Offline miễn phí của chúng tôi giúp các bạn tạo số lượng lớn Profile Gologin (Trình duyệt Antidetec). Mỗi profile tạo ra có một vân tay riêng biệt, giúp bạn giả dạng thiết bị khác một cách tốt nhất. Trình duyệt Antidetec Gologin sử dụng nhân Chronium vì vậy các bạn có thể tích hợp và các công cụ tự động như Selenium, Playwright, Puppeteer ...

Gologin Create Tool Gologin Create Tool 5.0

Giới thiệu về phiên bản mới:

Phiên bản mới nhất của Create Gologin Profile Tool là 5.0 (Cập nhật ngày 28/10/2022). Phiên bản này mang nhiều tính năng tiện ích

Chức năng chính:

 1. Tạo profile gologin offline số lượng lớn nhanh chóng. (1 ngày có thể tạo đến 60.000 profile).
 2. Tùy biến vân tay theo thiết vị và các tính năng khác nhau.
 3. Giá thành rẻ hơn nhà sản xuất Gologin và Sử dụng Vĩnh Viễn.
 4. Add proxy vào profile theo dạng list một cách nhanh chóng.
 5. Di chuyển sang máy tính khác mà không bị thoát tài khoản.

Chức năng phụ:

 1. Quản lý profile một cách tiện lợi
 2. Chỉnh sửa thông số Proxy, UA, Ngôn Ngữ,Timezon, Bật tắt Canvas, WebRTC...
 3. Thêm, xóa các Extension một cách dễ dàng.

 

Để sử dụng các bạn không cần phải cài đặt Gologin và mua bất kỳ cái gì khác. Chỉ cần mua của chúng tôi và sử dụng. Profile Gologin offline phiên bản mới nhất có các bước cài đặt đơn giản như sau:

Tải về bộ cài và cài đặt môi trường sử dụng:

Link tải : Gologin Create Tool 5.0.1

Hỗ trợ trực tiếp từ xa cần liên hệ:

 

1 Tải về và giải nén ra thành thư mục

2, Điền key kích hoạt và sử dụng

 

Hướng dẫn sử dụng công cụ:

Ở phiên bản 5.0 chúng tôi thay đổi hoàn toàn mã nguồn và các tiện ích cho công cụ tốt hơn. Server vân tay riêng có thêm vân tay của iphone.

Video Hướng dẫn cơ bản:

Giao diện chính của công cụ:

Giao diện chính là nơi để các bạn tao tác tạo profile và quản lý, sử dụng chúng vì vậy có nhiều phần cài đặt và bố cục khá nhiều.

Menu chính của Gologin Create tool Menu chính của Gologin Create tool

 

 

 1. Key active: Nơi bạn điền Key active công cụ để sửa dụng, chỉ cần điền 1 lần khi kích hoạt lần đầu sử dụng
 2. Active : Nút kích hoạt công cụ. Sau khi bạn điền key và ô (1) và ấn Active sẽ có thông báo thành công và yêu cầu khởi động lại công cụ.
 3. Proxy Path: Ô để bạn điền đường dẫn Proxy ở dạng file [.txt]. Đường dẫn yêu cầu chính xác cùng đuôi tệp. Nếu không chính xác công cụ sẽ không thể sử dụng proxy khi tạo. (Số lượng profile sẽ được tạo ra theo số lượng proxy)
 4. No Proxy: Nút đánh dấu lựa chọn tạo profile bình thường theo ip máy tính bạn, không tự động add proxy
 5. Proxy: Nút này sẽ giúp bạn tạo profile cùng với proxy ở mục (3). Profile khi tạo ra sẽ tự động add proxy.
 6. Save Path: Bạn điền địa chỉ lưu profile khi tạo ở đây. Nên để thư mục và tên, đường dẫn với định dạng không ký tự hoặc khoảng trắng để tránh lỗi.
 7. Name Profile: Điền tên profile và tên folder profile - Để random để tự động tạo tên và folder profile một cách tự động.
 8. Number Profiles: Số lượng profile cần tạo. - Để 1 nếu bạn chạy tạo profile với proxy - Nếu để số lượng khác sẽ nhân profile theo số lượng profile và số lượng proxy bạn đặt.
 9. Threads Run: Số luồng chạy. Số luồng sẽ là những trình tạo profile cùng lúc. Profile tạo ra sẽ theo cấp số nhân của Number profile và Threads Run
 10. Divice OS: Lựa chọn hệ điều hành bạn cần tạo. Windows, Android, MacOS, Linux, Iphone
 11. Edit Navigator: Chọn để tự chỉnh sửa Navigator mà bạn cần.
 12. Language: Chỉnh sửa tùy chọn ngôn ngữ trình duyệt  - Đinh dạng: en-US, en;q=09, vi-VN, vi;q=08
 13. Platform: Kennel của hệ điều hành. - Tùy theo hệ điều hành mà bạn cần tạo
 14. Resolution: Kích thước hiển thị, màn hình của profile mà bạn cần tạo, cần chính xác theo thiết bị thực - Để random để tự động
 15. User Agent: Tác nhân người dùng và đại diện cho trình duyệt. - Để random để tạo tự động
 16. Googler Services: Bật Googler Services giúp bạn không bị chặn bởi google server và cho phép họ kiểm tra bạn
 17. Canvas: Lựa chọn điều chỉnh bật/tắt giả dạng canvas
 18. WebRTC: Lựa chọn bật bắt hoặc block Webrtc giúp ẩn IP thực của máy
 19. Geolocation: Lựa chọn cho phép trình duyệt, website đọc Geolocal của profile theo proxy hoặc địa chỉ ip của bạn.
 20. Create profile. Sau khi bạn lựa chọn toàn bộ tinh chỉnh và cài đặt sẽ bắt đầu tạo profile.
 21. Advanced Settings: Một số tùy chỉnh nâng cao
 22. Open Folder Profile: Mở Lựa chọn Folder Chứa các folder profile đã tạo - Không lựa chọn folder profile và chọn folder chứa chúng
 23. O: Viết tắt từ Open dòng này giúp bạn mở profile bạn chọn theo dòng thông số đi kèm
 24. E: Viết tẳ từ Edit, giúp bạn chỉnh sửa thông số Profile
 25. D: Viết tắt từ Delete, nút này sẽ giúp bạn xóa profile vĩnh viễn ngay trên công cụ

Giao diện chỉnh sửa của từng profile (Edit)

Giao diện này giúp chỉnh sửa một số thống số nhất định của profile như Tên profile, Note và các thông số Proxy. Chúng tôi không cho phép chỉnh sửa sâu vào vân tay để giúp bạn dữ vân tay một các đồng bộ nhất. Vân tay tạo ra sau khi sử dụng bị thay đôi rất có thể sẽ bị phát hiện và nguy hiểm cho tài khoản của bạn.

Giao diện chỉnh sửa cho từng profile Giao diện chỉnh sửa cho từng profile
 1. Profile Path: Hiển thị đường dẫn profile
 2. Profile name: Tên profile (Không phải tên folder profile). Bạn có thể chỉnh sửa tên này để phân loại cho từng profile riêng biệt.
 3. UserAgent: Thông tin tác nhân đại diện cho trình duyệt. Bạn có thể thay đổi tùy ý. (Đảm bác đúng định dạng)
 4. Languages: Ngôn ngữ trình duyệt, thay đổi theo đúng mẫu: en-US, en vi-VN, vi...
 5. Select Canvas: Lựa chọn thay đổi bật tắt canvas
 6. Proxy: Hỗ trợ thay đổi hoặc chỉnh sửa proxy. Định dạng: http://ip:port - http://ip:port:user:pass . Với socks5: socks5://ip:port - socks5://ip:port:user:pass
 7. Select WebRTC: Lựa chọn thay đổi bật tắt webRTC
 8. Select Geolocation: lựa chọn chỉnh sửa bật tắt cho phép website, trình duyệt lấy địa chỉ Proxy hoặc IP máy tính đang sử dụng
 9. DNS: Thêm máy chủ chuyển tiếp DNS
 10. Notes: Cho phép bạn ghi chu cho từng profile riêng biệt.
 11. Open Profile: Mở profile
 12. Update Profile: Sau khi thay đổi các thông số bạn cần cập nhật lại toàn bộ thông tin này. Trừ Notes có nút lưu trữ riêng và không theo setting trên.

Giao diện cài đặt nâng cao

Giao diện này giúp các bạn chỉnh sửa đồng loạt nhiều profile cùng 1 folder về các thông số như add proxy, đổi tên folder nhanh, bật tắt canvas đồng loạt ...

 1. Path Folder Profile: Đường dẫn folder chưa các profile mà bạn cần chỉnh sửa.
 2. Path file proxy: Đường dẫn proxy mà bạn muốn đổi toàn bộ cho folder(1). Proxy dạnh list có Định dạng: http://ip:port - http://ip:port:user:pass . Với socks5: socks5://ip:port - socks5://ip:port:user:pass .Sau khi bạn đã lựa chọn và điền chính xác nhấn (3).
 3. Update: Bắt đầu chạy thay đổi proxy. Proxy bị lỗi sẽ bị dừng và có thôi báo. Nếu số lượng proxy ít hơn số lượng profile sẽ lấy proxy cuối cùng để add vào số profile còn lại.
 4. Old Version: Phiên bản của trình duyệt cũ.
 5. New Version: Phiên bản mới mà bản muốn nâng cấp lên.
 6. Update: Khi bạn tùy cọn cập nhật này bạn cần lựa chọn đúng đường dẫn folder chứa profile(1) cần thay đổi. và điền chính xác phiên bản như mẫu và cập nhật. Toàn bộ profile có version cũ sẽ được cập nhật lên version mới.
 7. Select Canvas: Lựa chọn thay đổi bật tắt canvas hàng loạt theo folder
 8. Select WebRTC: Lựa chọn thay đổi bật tắt webRTC hàng loạt theo folder
 9. Select Geolocation: lựa chọn chỉnh sửa bật tắt cho phép website, trình duyệt lấy địa chỉ Proxy hoặc IP máy tính đang sử dụng
 10. Update: Bạn sẽ thay đổi hàng loạt profile theo folder một cách nhanh chóng mà không cần chỉnh sửa từng profile.
 11. Delete cache: Xóa các dữ liệu các chế để giảm dung lượng cho các profile khi bạn muốn chuyển máy.
 12. Check update: Kiểm tra cập nhật của trình duyệt orbitar trên máy và gologin. Click để check và tải về bản mới
 13. Trường điền tên profile mới
 14. Change Name: Thay đổi toàn bộ tên profile về dạng 0001_Name

 

Lưu Ý:

 1. Cần chạy test trước 2-3 lần để ổn định rồi mới tạo số lượng lớn.
 2. Proxy định dạng: http://ip:port - http://ip:port:user:pass . Với socks5: socks5://ip:port - socks5://ip:port:user:pass
 3. Tạo folder (Đường dẫn) không có Ký tự hoặc Khoảng trắng để tránh lỗi

Xem thêm: Trải nhiệm Multilogin miễn phí

Admin Guide

Admin Guide

Tôi là một người đam mê công nghệ, vì vậy tôi muốn chia sẻ với mọi người những hướng dẫn chi tiết và tốt nhất. Mong muốn giúp tất cả mọi người có thể tìm hiểu đã dàng, thực hiện mọi việc tốt hơn.