Báo giá Traffic

Tìm kiếm


Công cụ check Proxy live tiện lợi và nhanh chóng

 • Chia sẻ:

Công cụ kiểm tra proxy là một trong những công cụ tiện ích tốt nhất cho giới MMO hoặc phục vụ những công việc hàng ngày. Guidevn chia sẻ tới bạn công cụ miễn phí và đạt hiệu quả nhanh chóng để check proxy http và socks

Công cụ check Proxy live tiện lợi và nhanh chóng

 

Tool Check Proxy Live -  Là một giải pháp quét và kiểm tra các máy chủ proxy server, proxy local. Phần mềm ghi nhớ sẵn các địa chỉ IP proxy có thể sử dụng và ip công khai. Sử dụng công nghệ mới nên công cụ có thể kiểm tra 100.000 địa chỉ proxy trong thời gian ngắn.

Tool Check Proxy sock/http này giúp bạn nhanh chóng kiểm ra ip và tình trạng của proxy.

Tính năng của Tool Check Proxy Live

Công cụ Check Proxy miễn nhưng có đầy đủ tính năng cho bản chuyên nghiệp. Dễ dàng sử dụng chỉ với vài thao tác,  kết quả trả về chính xác.

 1. Check định dạng : https và socks5.
 2. Xuất kết quả ra file .txt nhanh chóng.
 3. Check số lượng lớn theo folder.
 4. Check dưới 2 dạng ip:port và ip:port:user:pass
 5. Check nhanh chóng và chính xác.

Công cụ có thể check số lượng lớn theo danh sách có sẵn của bạn. Có lưu, lọc kết quả trả về giúp bạn nhanh chóng quản lý proxy và xuất ra kết quả.

Định dạng proxy/socks Định dạng proxy/socks

Cách sử dụng công cụ check proxy

Chỉ cần với vài tao tác bạn có thể kiểm tra hàng trăm nghìn proxy nhanh chóng và tiện lợi. Hơn nữa có thể lưu trữ, kiểm trả chúng dễ dàng.

 1. Lựa chọn số luồng chạy (Min: 10 - Max: 1000)
 2. Lựa chọn Time out
 3. Lựa chọn định dạng kiểm tra
 4. Lựa chọn server
 5. Bấm Start để chọn folder chứa các danh sách proxy
 6. Hoàn thành và chờ kết quả

Với số lượng nhỏ công cụ có thể check nhanh chóng trong vài giây. Số lượng lớn còn phụ thuộc vào máy của bạn hoặc proxy, mạng kết nối.

Tool check proxy 2022 Tool check proxy đa luồng chạy siêu nhẹ 2022

 

Công cụ sau khi chạy xong sẽ có thông báo thành cồng. Lúc này bạn có thể xuất ra file .txt

Dữ liệu proxy bạn được lưu hoàn toàn trên máy tính, bạn có thể lưu dữ vĩnh viễn hoặc xóa nhanh chóng.

Tải về công cụ check proxy

Để tải về công cụ bạn cần tải chỉnh xác công cụ ở địa chỉ này: Tool check proxy live

Github : https://github.com/s0ckd3/check-proxy-live

 

List lấy proxy miễn phí:

CRAWL:
https://openproxy.space/list/http
https://openproxy.space/list/socks4
https://openproxy.space/list/socks5
https://free-proxy-list.net
https://vpnoverview.com/privacy/anonymous-browsing/free-proxy-servers/
http://proxydb.net/?protocol=http
http://proxydb.net/?protocol=https
http://proxydb.net/?protocol=socks4
http://proxydb.net/?protocol=socks5
https://www.us-proxy.org/
https://premiumproxy.net/
https://www.netzwelt.de/proxy/index.html
https://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=http&timeout=10000&country=all&ssl=all&anonymity=all
https://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=socks4&timeout=10000&country=all
https://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=socks5&timeout=10000&country=all
https://www.proxy-list.download/HTTP
https://www.proxy-list.download/HTTPS
https://www.proxy-list.download/SOCKS4
https://www.proxy-list.download/SOCKS5
https://www.freeproxy.world/
https://free-proxy-list.net/
https://smallseotools.com/de/free-proxy-list/


MULTIPLE PAGES: ([page] for automatic Sitenumber, [0-999] for max crawled pages)
https://www.freeproxy.world/?type=&anonymity=&country=&speed=&port=&page=[page]
https://hidemy.name/en/proxy-list/?start=[page]
https://list.proxylistplus.com/Fresh-HTTP-Proxy-List-[page]
https://free-proxy-list.com/?page=[page]&port=&up_time=0

NEED JS:
[js]https://advanced.name/freeproxy?page=[page]
[js]https://www.proxydocker.com/
[js]https://proxyservers.pro/
[js]https://proxy-daily.com/
[js]https://premiumproxy.net/full-proxy-list
[js]https://www.proxynova.com/proxy-server-list/
[js]https://premproxy.com/list/
[js]https://apiproxyfree.com/
[js]http://www.cybersyndrome.net/pla6.html
[js]https://openproxy.space/list/http
[js]https://openproxy.space/list/socks4
[js]https://openproxy.space/list/socks5
[js]https://vpnoverview.com/privacy/anonymous-browsing/free-proxy-servers/

HTTP RAW:
https://raw.githubusercontent.com/TheSpeedX/PROXY-List/master/http.txt
https://raw.githubusercontent.com/clarketm/proxy-list/master/proxy-list-raw.txt
https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/http.txt
https://raw.githubusercontent.com/monosans/proxy-list/main/proxies/http.txt
https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/http.txt
https://raw.githubusercontent.com/jetkai/proxy-list/main/online-proxies/txt/proxies-http.txt
https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/http.txt
https://raw.githubusercontent.com/sunny9577/proxy-scraper/master/proxies.txt
https://raw.githubusercontent.com/Volodichev/proxy-list/main/http.txt
https://raw.githubusercontent.com/roosterkid/openproxylist/main/HTTPS_RAW.txt
https://raw.githubusercontent.com/mertguvencli/http-proxy-list/main/proxy-list/data.txt
https://raw.githubusercontent.com/hendrikbgr/Free-Proxy-Repo/master/proxy_list.txt
https://raw.githubusercontent.com/almroot/proxylist/master/list.txt
https://www.proxy-list.download/api/v1/get?type=http
https://www.proxyscan.io/download?type=http
https://raw.githubusercontent.com/rdavydov/proxy-list/main/proxies/http.txt

HTTPS RAW:
https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/https.txt
https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/https.txt
https://raw.githubusercontent.com/jetkai/proxy-list/main/online-proxies/txt/proxies-https.txt
https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/https.txt
https://raw.githubusercontent.com/roosterkid/openproxylist/main/HTTPS_RAW.txt
https://www.proxyscan.io/download?type=https
https://raw.githubusercontent.com/aslisk/proxyhttps/main/https.txt

SOCKS4 RAW:
https://raw.githubusercontent.com/TheSpeedX/PROXY-List/master/socks4.txt
https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/socks4.txt
https://raw.githubusercontent.com/monosans/proxy-list/main/proxies/socks4.txt
https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/socks4.txt
https://raw.githubusercontent.com/jetkai/proxy-list/main/online-proxies/txt/proxies-socks4.txt
https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/socks4.txt
https://raw.githubusercontent.com/roosterkid/openproxylist/main/SOCKS4_RAW.txt
https://www.proxy-list.download/api/v1/get?type=socks4
https://www.proxyscan.io/download?type=socks4
https://raw.githubusercontent.com/rdavydov/proxy-list/main/proxies/socks4.txt

SOCKS5 RAW:
https://raw.githubusercontent.com/TheSpeedX/PROXY-List/master/socks5.txt
https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/socks5.txt
https://raw.githubusercontent.com/monosans/proxy-list/main/proxies/socks5.txt
https://raw.githubusercontent.com/hookzof/socks5_list/master/proxy.txt
https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/socks5.txt
https://raw.githubusercontent.com/jetkai/proxy-list/main/online-proxies/txt/proxies-socks5.txt
https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/socks5.txt
https://raw.githubusercontent.com/roosterkid/openproxylist/main/SOCKS5_RAW.txt
https://raw.githubusercontent.com/manuGMG/proxy-365/main/SOCKS5.txt
https://www.proxy-list.download/api/v1/get?type=socks5
https://www.proxyscan.io/download?type=socks5
https://raw.githubusercontent.com/hookzof/socks5_list/master/proxy.txt
https://raw.githubusercontent.com/rdavydov/proxy-list/main/proxies/socks5.txt
Admin Guide

Admin Guide

Tôi là một người đam mê công nghệ, vì vậy tôi muốn chia sẻ với mọi người những hướng dẫn chi tiết và tốt nhất. Mong muốn giúp tất cả mọi người có thể tìm hiểu đã dàng, thực hiện mọi việc tốt hơn.