Hướng dẫn kiểm tra bảo hành iPhone từ Settings

Hướng dẫn kiểm tra bảo hành iPhone từ Settings

Mỗi chiếc iPhone được bán ra đều có 1 năm bảo hành hoặc thậm chí 2 năm ở một số thị trường. Khá thú vị khi người dùng có thể kiểm tra thời điểm bảo hành iPhone ngay trong Settings.

Thông qua ứng dụng Settings, người dùng có thể kiểm tra tình trạng bảo hành của iPhone có được bảo hành cơ bản giới hạn 1 năm, AppleCare+ hay không, hoặc liệu bảo hành trên thiết bị đã hết hạn hay chưa.

Cách kiểm tra

Để kiểm tra, người dùng hãy khởi chạy ứng dụng Settings, sau đó nhấn vào General và chạm vào About.
Người dùng sẽ tìm thấy một tùy chọn giữa Serial NumberNetwork mô tả tình trạng bảo hành hiện tại của thiết bị. Nhấn vào nó để xem thêm thông tin.
check bảo hành iphone
Tùy chọn này sẽ hiển thị “Limited Warranty”, “AppleCare+” hoặc “Coverage Expired”. Trên màn hình tiếp theo, người dùng sẽ thấy ngày hết hạn của bất kỳ bảo hiểm nào có sẵn.
Đánh giá: 5
Tất cả Đánh giá