Báo giá Traffic

Tìm kiếm


Hướng dẫn phân biệt WiFi và WiMax

 • Chia sẻ:

Hướng dẫn phân biệt WiFi và WiMax đơn giản, công nghệ luôn phát triển nhưng liệu bản đã hiểu rõ vấn đề của 2 kết nối này chưa ?

Hướng dẫn phân biệt WiFi và WiMax

WiFi và WiMax đều được sử dụng để tạo kết nối mạng không dây. WiFi dùng để tạo mạng nhỏ và kết nối máy in, máy tính, game console, còn WiMax sử dụng phổ tần để cung cấp kết nối với mạng, dùng để cung cấp các dịch vụ Internet như dữ liệu di động và hotspot.

WiFi là gì ?

WiFi là viết tắt của Wireless Fidelity. WiFi sử dụng sóng radio để cung cấp kết nối mạng và Internet tốc độ cao không dây. Kết nối WiFi được thiết lập bằng cách sử dụng bộ điều hợp không dây (wireless adapter) để tạo điểm phát sóng (hotspot). Kích thước ăng-ten WiFi đủ gọn để đặt trên một router rất nhỏ. WiFi có thể được sử dụng để kết nối với máy in, máy tính, game console, v.v...

WiMax là gì ?

WiMax là từ viết tắt của Wireless Inter-operability for Microwave Access. WiMax sử dụng phổ tần phải đăng ký (licensed spectrum) hoặc không phải đăng ký (unlicensed spectrum) để cung cấp kết nối với mạng. WiMax có thể được sử dụng để cung cấp những dịch vụ Internet như dữ liệu di động và các điểm phát WiFi.

Sự khác biệt giữa WiFi và WiMax

Các bạn xem bảng so sánh dưới để để phân biệt rõ nhé.

WiFi WiMax
 • Wifi được định nghĩa theo tiêu chuẩn IEEE 802.11x trong đó x là viết tắt của các phiên bản WiFi khác nhau. 
 • WiMax được định nghĩa theo tiêu chuẩn IEEE 802.16y trong đó y là viết tắt của các phiên bản WiMax khác nhau.
 • WiFi dành cho các ứng dụng LAN (Local Area Network). 
 • WiMax dành cho các ứng dụng MAN (Metropolitan Area Network).
 • WiFi không đảm bảo bất kỳ Quality of Service (Qos) nào.
 • WiMax đảm bảo Quality of Service (Qos).
 • Phạm vi mạng WiFi là khoảng 100 mét.
 • Mạng WiMax có thể đạt khoảng 50-90 km.
 • Layer WiFi MAC sử dụng giao thức CSMA/CA không định hướng kết nối.
 • Bản chất WiMax có định hướng kết nối.
 • WiFi là công nghệ tầm ngắn.
 • WiMax là công nghệ tầm xa.
 • Kết nối WiFi có thể truyền tối đa 54mbps. 
 • Kết nối WiMax có thể truyền tối đa
 • 70mbps.
Admin Guide

Admin Guide

Tôi là một người đam mê công nghệ, vì vậy tôi muốn chia sẻ với mọi người những hướng dẫn chi tiết và tốt nhất. Mong muốn giúp tất cả mọi người có thể tìm hiểu đã dàng, thực hiện mọi việc tốt hơn.