Loading

Hướng dẫn Đời sống

Cồn Etanol diệt virus corona Covid-19 hiệu quả
Cồn Etanol diệt virus corona Covid-19 hiệu quả

Cồn như ethanol đã được khuyên dùng để rửa tay giúp chống lại vi trùng từ năm 1888. Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa các sản phẩm nước rửa tay dựa tr