Hướng dẫn Phần Mềm

Hướng dẫn tải về bản iso Windown 10 - Version 2004 - Final
Hướng dẫn tải về bản iso Windown 10 - Version 2004 - Final

Microsoft chính thức phát hành bản cập nhật Windows 10 - build 19041.264 tháng 5 năm 2020. Trên trang web chính thức của Microsoft đã bắt đầu cung cấp các đường link h