Báo giá Traffic

Tìm kiếm

Bản quyền về hình ảnh

Guidevn.com - Trang hướng dẫn online hay nhất, tốt nhất miễn phí dnah cho mọi người.

Hình ảnh miễn phí

Chúng tôi sử dụng những hình ảnh công khai và được phép sử dụng miễn phí trên internet. Vì vậy, Chúng tôi cho phép việc sử dụng những hình ảnh trên website để tạo những tài liệu miễn phí, công khai mà không cần thông báo.

Với việc sử dụng những hình ảnh trên website Guidevn của chúng tôi, Chúng tôi Tuyên bố từ chối trách nhiệm về việc sử dụng những hình ảnh khi người sủ dụng, bên thứ 3 sử dụng hình ảnh Gây hại tới người khác, hoặc có liên quan tới việc lừa đảo, pháp lý và gây tổn hại đến người khác.

Hình ảnh có bản quyền

Đối với những hình ảnh chúng tôi sản xuất riêng " Có sử dụng logo" và các thông tin bản quyền tại thông tin exif hình ảnh. Việc sử dụng các hình ảnh này trên website của chúng tôi là công khai Vì vậy chúng tôi cho phép sử dụng hình ảnh của chúng tôi miễn phí.

Những hình ảnh có thông tin bản quyền riêng của chúng tôi là duy nhất.Hình ảnh, Media do chúng tôi sản xuất riêng cho website Guidevn. Vì vậy, Việc sử dụng hình ảnh có bản quyền cần áp dụng quy định sau:

Quy định sử dụng hình ảnh bản quyền Guidevn

  1. Sử dụng với mục đích miễn phí và công khai
  2. Không xóa Logo, thông tin bản quyền
  3. Không sử dụng với mục đích chống phá, gây hại, lừa đảo ...
  4. Không sử dụng để buôn bán, kinh doanh.

Việc sử dụng hình ảnh có bản quyền của chúng tôi tại các website khác mà không xin phép. Chúng tôi có quyền miễn trừ trách nhiệm và yêu cầu thu hồi.