Báo giá Traffic

Tìm kiếm

Miễn trừ trách nhiệm

Guidevn là website công khai, cung cấp thông tin, hướng dẫn, đánh gia chi tiết về các Hướng dẫn Seo, thủ thuật, và cung cấp các phần mềm hỗ trợ cho mọi người. Wbíte được xây dựng với mục đích giúp đỡ và hướng dẫn mọi người. Vì vậy, thông tin trên website được tổng hợp từ nhiều nguồn được công khai trên internet.

Nội dung

Tất cả các nội dung trên website chúng tối đều là minh bạch và công khai. Thông tin đã được xác minh và xử lý nhằm giúp đỡ, hướng dẫn chi tiết cho mọi người. 

Thông tin và dịch vụ do trang web Guidevn cung cấp không được sử dụng, tải xuống hoặc truyền bá đến những nơi mà việc lưu trữ, sử dụng, truyền thông hoặc phổ biến những thông tin này sẽ vi phạm luật pháp, quy định của cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý hoặc đến nơi mà Guidevn không được phép cung cấp những thông tin và dịch vụ này. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ mô tả trong trang web này có thể không được triển khai tại một số quốc gia hoặc không phục vụ cho một số đối tượng khách hàng.

Một số nội dung được biên dịch từ những nội dung được công khai từ website nước ngoài. Đồng thời cũng bao gôm những nội dung riêng do chúng tôi biên soạn và trình bày. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung như sau:

Liên Kết

Mọi liên kết từ website của chúng tôi ra ngoài đều được xác mình chặt trẽ và đảm bảo an toàn

Chúng tôi, không chịu trách nhiệm về bất kỳ những liên kết được trỏ đến website mà không được sự đnahs giá, cho phép từ các website khác.

Hình Ảnh

Hình ảnh của chúng tôi được sưu tập và chỉnh sửa từ những hình ảnh công khai và các hình ảnh tự chúng tôi biên soạn. Mọi hình ảnh đều được đóng dấu cảu website.

Đối với những hình ảnh quý vị đã công khai trên internet. Guidevn được phép không chịu trách nhiệm từ bất kỳ hình ảnh nào khi sử dụng trong bài viết, tài liệu, website của chúng tôi.

Việc sử dụng hình ảnh của chúng tôi biên soạn trên website, tài liệu khác chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Cookies

Cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà một trang web bất kỳ có thể gửi đến địa chỉ của bạn khi bạn truy cập trang web đó. Trang web của Guidevn có thể có cookie ở một số nơi để ghi nhận xu hướng truy cập trang web của người xem. Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể cài đặt cho trình duyệt của mình chức năng cảnh báo trước khi chấp nhận cookies hoặc từ chối bất kỳ lúc nào trình duyệt của bạn thông báo sự xuất hiện của cookies. Bạn cũng có thể từ chối mọi cookies bằng cách tắt chức năng này trong trình duyệt của mình.