Công cụ Forward proxy về dạng local - Chuyển proxy Auth về nonAuth và ngược lại