Công cụ Forward proxy về dạng local- Chuyển proxy Auth về nonAuth và ngược lại