Hướng dẫn tạo nhiều IP public cho nhiều thiết bị trên 1 model